میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 65 درصد است

به گزارش مجله دور زمین، دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه 65 درصد است.

میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 65 درصد است

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون مالی وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با تشریح این موضوع که رعایت پروتکل های بهداشتی تا زمان همه گیری واکسن کرونا تنها راه چاره پیش رو برای مهار بیماری کروناست؛ خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی، در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، در کشور، حدودا 65 درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا با بیان این موضوع که رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، در سطح 2 استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، بین 42 تا 49 درصد بوده است؛ تشریح کرد: استان سیستان و بلوچستان با رعایت 42 درصد پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی بعنوان آخرین و استان زنجان با 82 درصد، در صدر استانها واقع شده است.

وی همچنین در مورد شرایط رعایت پروتکل ها در سایر استان های کشور گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، در 16 استان آذربایجان شرقی- ایلام- البرز- بوشهر- خراسان شمالی- خراسان رضوی- خوزستان - چهارمحال و بختیاری- کردستان- کهگیلویه و بویراحمد- گیلان- گلستان- لرستان- همدان- هرمزگان و مازندران، بین 50 تا 63 درصد بوده است.

دین پرست همچنین در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، در 8 استان اصفهان- تهران - خراسان جنوبی- فارس- قم-کرمانشاه- کرمان و مرکزی، هم گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان ها بین 64 تا 72 درصد بوده است.

وی افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی در (5) استان: اردبیل- زنجان - قزوین- سمنان و یزد، بین 73 تا 82 درصد بوده است.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی گفت: دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در این بخش حدودا 67 درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص گفت: دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با 48 درصد، آذربایجان غربی با 50 درصد و چهارمحال و بختیاری با 58 درصد، در انتهای جدول استان هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با 83 درصد، سمنان با 80 درصد و اردبیل با 76 درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

موضوع ماسک از دیگر موضوعات مورد اشاره معاون وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه در کشور، 66 درصد بوده است.

دین پرست در این خصوص خاطر نشان کرد: دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد، آذربایجان غربی با 51 درصد و گلستان با 55 درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با 83 درصد، یزد با 82 درصد و سمنان با 78 درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قراردارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در مورد رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم گفت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه در کشور، 64 درصد بوده است.

وی در این خصوص گفت: در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد، آذربایجان غربی با 49 درصد و گلستان با 54 درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان های زنجان با 82 درصد، یزد با 81 درصد و سمنان با 78 درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اهمیت موضوع تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی ، جهت مهار بیماری کرونا، اضافه نمود طبق گزارش متخصصین بهداشتی هم گفت: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه درکشور، 67 درصد بوده است.

وی افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی در (5) استان: اردبیل- زنجان - قزوین- سمنان و یزد، بین 73 تا 82 درصد بوده است.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی گفت: دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در این بخش حدودا 67 درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص گفت: دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با 48 درصد، آذربایجان غربی با 50 درصد و چهارمحال و بختیاری با 58 درصد، در انتهای جدول استان هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با 83 درصد، سمنان با 80 درصد و اردبیل با 76 درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

موضوع ماسک از دیگر موضوعات مورد اشاره معاون وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه در کشور، 66 درصد بوده است.

دین پرست در این خصوص خاطر نشان کرد: دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد، آذربایجان غربی با 51 درصد و گلستان با 55 درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با 83 درصد، یزد با 82 درصد و سمنان با 78 درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قراردارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در مورد رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم گفت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه درکشور، 64 درصد بوده است .

وی در این خصوص گفت: در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد، آذربایجان غربی با 49 درصد و گلستان با 54 درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان های زنجان با 82 درصد، یزد با 81 درصد و سمنان با 78 درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اهمیت موضوع تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی ، جهت مهار بیماری کرونا اضافه نمود: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه درکشور، 67 درصد بوده است.

دین پرست در مورد شرایط استان ها در این زمینه گفت: دربازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با 46 درصد، آذربایجان غربی با 56 درصد و گلستان با 57 درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با 83 درصد، سمنان با 79 درصد و قزوین با 78 درصد، در رتبه های نخست این گروه از استانها قراردارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در مورد آخرین شرایط کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت هم گفت: از مجموع تعداد کل 3577807 مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، در این بازه زمانی، تعداد 259333 واحد مورد بازرسی واقع شده اند.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی ها؛ 31874 مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی شده و 1741 مورد نیز پلمپ صورت پذیرفته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در بخش دیگری از صحبت هایش به فرایند کند، غیر قابل پذیرش و نگران کننده میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی و در سطح بیشتر استانهای کشور اشاره نمود و گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی از حدودا 62 درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به قریب 65 درصد، در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، افزایش یافته است که با میانگین 95 درصدی مورد انتظار فاصله زیادی داشته و ضرورت دارد که ستادهای استانی مبارزه با بیماری کرونا و بویژه کمیته نظارت وزارت بهداشت ، اهتمام بیشتری در راستای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و برخورد قانونی با ناقضین آن معمول دارند.

وی افزود: در طول سه هفته اول اردیبهشت ماه، دو استان سیستان و بلوچستان با افزایش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از 23 درصد به 42 درصد، کماکان در رتبه 31 کشوری و آذربایجان غربی با ارتقای میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از 45 درصد به 49 درصد، همچنان در رتبه 30 جدول استانهای کشور واقع شده است و ستاد های مبارزه با بیماری کرونا در این دو استان که ماههاست در انتهای جدول استانی جای گرفته اند و میزان رعایت بعضی از شاخص ها در این دو استان، حتی حدود 50 درصد استانهای پیروز در این حوزه می باشد، به همراه دیگر استانها که سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها، با میانگین کشوری و سطح مورد انتظار فاصله جدی دارند، بایستی با جدیت و برنامه ریزی مناسب، نسبت به شناسایی نقاط ضعف موجود و برداشتن گام های موثر در جهت جبران عقب افتادگی های موجود اقدام کنند.

دین پرست همچنین به افزایش ناچیز میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی، از 65 درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به 68 درصد در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، اشاره نمود و گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، از 62 درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به 66 درصد در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.

معاون وزیر کشور با اظهار این موضوع که میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی هم از 61 درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به 65 درصد در بازه زمانی15 تا 22 اردیبهشت ماه، افزایش یافته است توضیح داد: در بخش رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی هم شاهد رشد بسیار ناچیز هستیم و در این خصوص میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی از 63 درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به 67 درصد در بازه زمانی 15 تا 22 اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در انتها با تشریح این موضوع که از مجموع کل 3577807 مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، دربازه زمانی سه هفته اول اردیبهشت ماه، مجموعاً تعداد 871366 واحد توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی واقع شده اند، گفت: در نتیجه این بازرسی ها؛111896 مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی شده و در10643 مورد نیز، منجر به پلمپ واحدهای صنفی شده است.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 22 خرداد 1400 بروزرسانی: 22 خرداد 1400 گردآورنده: dorezamin.ir شناسه مطلب: 1799

به "میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 65 درصد است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 65 درصد است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید