خبرنگاران نگاهی به فرایند انتخابات و تشکیل دولت در هند

به گزارش مجله دور زمین، دهلی نو-خبرنگاران- انتخابات هند بزرگترین انتخابات در جهان می باشد. این انتخابات برای مجلس نمایندگان هند است که 543 نماینده منتخب از تمامی ایالت های هند را شامل می شود.

خبرنگاران نگاهی به فرایند انتخابات و تشکیل دولت در هند

به گزارش خبرنگاران، سیستم اداره کشور هند فدرال و پایتخت آن دهلی نو است. هند سومین کشور بزرگ جهان می باشد و مساحتی بیش از سه میلیون کیلومتر مربع را در آسیا در برگرفته است و با بیش از یک میلیارد و 300 میلیون سکنه پس از چین، بالاترین میزان جمعیت را میان کشورهای جهان دارد.

ترکیب مذهبی در این کشور با 85 درصد هندو و نزدیک به 13.4 درصد مسلمان، رجحان قابل ملاحظه آیین هندو را در این کشور نشان می دهد. با این حال هند سومین کشور از نظر جمعیت مسلمانان در جهان پس از اندونزی و پاکستان می باشد.

انتخاب ریاست جمهوری

انتخاب ریاست جمهوری هند در این کشور به صورت غیرمستقیم انجام می گیرد، یعنی مردم عادی در این انتخابات شرکت نمی کنند و تنها اعضای سه مجلس شامل مجالس قانونگذاری یعنی مجلس کنندگان معروف به لوک سابها و مجلس علیا معروف به راجیا سابها و همچنین مجلس قانونگذاری ایالت ها در این انتخابات رأی می دهند.

انتخابات ریاست جمهوری هند به یک روش تناسبی و براساس محاسبه خاصی صورت می گیرد و رأی هر یک از اعضای مجالس مرکزی و ایالتی دارای ارزش جداگانه ای است و نامزدی که بیشترین امتیاز را بدست آورد بر مسند ریاست جمهوری این کشور تکیه می زند.

بر اساس اصل 79 قانون اساسی هند، مجلس در هند شامل رییس جمهوری، مجلس کنندگان یا مردم (لوک سبها) و مجلس علیا (راجیا سبها) است.

رییس جمهوری هند پس از معرفی نامزدها از سوی احزاب و یا ائتلافی از احزاب؛ از طریق کالج انتخاباتی شامل اعضای انتخابی دو مجلس کشور و اعضای انتخابی مجلس ایالتی و دو فرمانداری دهلی و پاندیچری انتخاب می شود.

رییس جمهوری هند می تواند برای بار دوم نیز به این سمت انتخاب شود. هر دوره کامل ریاست جمهوری 5 سال است.

هرگونه مسئله ای در خصوص انتخاب رییس جمهوری هند از طریق دادگاه عالی هند شنیده و حل و فصل خواهد شد. البته رییس جمهوری هند ریاست اجرایی کشور را برعهده ندارد و این مهم بر عهده نخست وزیر است.

سمت ریاست جمهوری هند هرچند حالت تشریفاتی دارد اما این سمت بالاترین مقام اجرایی بوده و از اختیارات قانونی گسترده ای نیز برخوردار است. رئیس جمهوری رییس رسمی قوای مقننه، مجریه و قضاییه و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نیز به شمار می رود.

براساس ماده 53 قانون اساسی هند، رییس جمهوری این کشور می تواند از قدرت های قانونی خود بطور مستقیم، به استثنای موارد بسیار معدودی استفاده کند، اما یک شورای وزیران به ریاست نخست وزیر همه قدرت های رییس جمهوری را عملا اجرا می کند.

در هند حداقل سن رییس جمهوری 35 سال بوده اما محدودیتی در حداکثر سن وجود ندارد. در این کشور رئیس جمهوری با خواست خویش یا براساس اصل 61 قانون اساسی در صورت انجام اقدامی خلاف قانون اساسی توسط مجالس مجلس برکنار خواهد شد. برکناری وی مشروط بر رأی یک چهارم کنندگان مجلس مجلس خواهد بود که در طول 4 روز پس از اعلام، پیشنهاد برکناری وی باید به امضای این تعداد از کنندگان مخالف برسد.

انتخابات مجلسی

انتخابات مجلسی هند گسترده ترین انتخابات در جهان می باشد. هر حزب به تنهایی یا با ائتلاف با دیگر احزاب برای تشکیل دولت نیاز به رای 272 از 543 کرسی مجلس دارد.

مرحله ای بودن انتخابات هم بیشتر به جهت کنترل امنیتی آن می باشد که در 9 مرحله به مدت 36 روز طول می کشد. در هر دوره از انتخابات نزدیک به 900 میلیون رای دهنده واجد شرایط رای دادن در بیش از یک میلیون حوزه رای گیری هستند.

در این کشور با فاصله دریافت از شمارش سنتی آرا, از ماشین های رای گیری الکترونیکی در تمام حوزه های رای گیری استفاده می کنند. برای کمک به رای دهندگان بی سواد, هر یک از نامزدها در ایالت های مختلف با نماد حزب شان معین شده اند. برای مثال گل نیلوفر آبی برای حزب بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) است. با این وجود برای جلوگیری از دستکاری در ماشین های الکترونیکی به روش قدیمی و سنتی مهر و موم می شوند.

نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات مجلسی هند

کمیسیون انتخاباتی هند بر کل فرایند اخذ رای نظارت دارد. بر اساس قانون اساسی هند، این نهاد غیرسیاسی مستقل بر انتخابات مجلس مرکزی (مجلس)، مجلس های ایالتی، ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری نظارت می کند.

تشکیل دولت در هند

هند همراه با انتخاب نخست وزیر برای تشکیل دولت آینده از مجموع 543 کرسی به 272 کرسی کنندگی نیاز است و چنانچه هیچ یک از احزاب پیروز به کسب این تعداد نشوند باید دولتی ائتلافی تشکیل بدهند.

نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی در هند، توسط رئیس جمهوری و با توجه به پیروزی حزب برتر در انتخابات مجلس کنندگان انتخاب می شود.

در حقیقت حزبی که اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورده است و بنا بر قانون به حد نصاب آرا که نصف به علاوه یک است دست یافته، نامزد نخست وزیری خویش را معرفی می کند و بدین ترتیب رئیس جمهور وی را به نخست وزیری منصوب می کند.

اما اگر حزبی به حدنصاب دست نیافته باشد، می تواند با احزاب دیگر ائتلاف کند و در آن صورت براساس توافق میان طرفین، نامزد نخست وزیری این حکومت ائتلافی معین می شود. رئیس جمهویر نیز بر همین مبنا مبادرت به معین نخست وزیر می کند. بنابراین هیئت دولت می تواند از یک حزب یا چند حزب که در ائتلاف با یکدیگر در مجلس کنندگان عضویت دارند، تشکیل شود.

زمان برگزاری انتخابات

زمان برگزاری انتخابات مجلس کنندگان و مجالس ایالتی هر 5 سال یک بار می باشد، مگر آنکه پیشنهاد برگزاری پیش از موعد مقرر توسط رئیس جمهوری برای انتخابات مجلس کنندگان و انتخابات عمومی صادر کند و چاره دیگری به جز انتخاب زودهنگام نباشد.

مهمترین احزاب سیاسی هند

طبق آخرین آمار کمیته انتخابات هند در خصوص احزاب سیاسی، این کشور دارای دو هزار و 292 حزب سیاسی می باشد. این احزاب شامل 8 حزب ملی و 59 حزب ایالتی ثبت شده و شناخته شده در این کشور می باشند.

برای تبدیل شدن یک حزب سیاسی شناخته شده در سطح ایالتی یا ملی، یک حزب باید حداقل درصد آراء معتبر مورد نظر یا تعدادی از کرسی های مجلس قانونگذاری دولتی یا لوک سابها را در آخرین انتخابات به دست آورد.

8 حزب سیاسی ملی که تقریبا بزرگ ترین احزاب این کشور محسوب می شوند شامل باهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی- حزب حاکم)، کنگره ملی هند (آی ان سی)، حزب کمونیست هند (مارکسیست، سی پی ای-ام)، حزب کمونیست هند (سی پی آی) ، باجان ساماج پارتی (بی اس پی)، حزب کنگره ملی گرا (ان سی پی)، کنگره ترینامول هند (تی ام سی) و حزب مردمی ملی (ان پی پی) می باشد.

از میان این احزاب حزب بی جی پی در دو دوره انتخابات سراسری پیروز شده و توانسته است دولت تشکیل دهد. این حزب هم اکنون در 16 ایالت هند دولت تشکیل دولت داده است.

چرا انتخابات هند در میان پر هزینه ترین انتخابات در جهان است؟

آخرین انتخابات هند در 22 فروردین 98 برگزار شده و در طول مراحل این انتخابات هزینه ای معادل 7 میلیارد دلار هزینه شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 حدود 6.5 میلیارد دلار هزینه داشته است.

به گفته ان باسکارا رائو، رییس مرکز مطالعات رسانه ای هند، بیشتر هزینه انتخابات هند مربوط به استفاده از رسانه های اجتماعی، سفرها و تبلیغات است.

وی افزود: هر نامزدی به دنبال انجام اقدامات نو آورانه و جدید در رقابت های انتخاباتی خود است و حاضر به پرداخت هزینه های سنگین به اشخاص، سازمان ها و دارندگان شبکه های معروف اجتماعی است.

جنیفر راسل، یک استاد در دانشگاه کالیفرنیا نیز معتقد است که بیش از 90 درصد از کاندیداهای انتخاباتی در هند به دنبال پرداخت پول و سایر کالاهای مصرفی به طرفداران هستند. در هند انجام این کار به معنی دسترسی کاندیدا به منابع و نفوذ او در حرم قدرت است.

در طول مبارزات انتخاباتی کاندیدا برای جذب جمعیت مردم، غذاهای گران که معمولا افراد عادی قادر به پرداخت هزینه آن ها نیستند را به صورت مجانی هدیه می دهند.

استفاده از شرکت های خصوصی امنیتی یک روش دیگر کاندیداهای هندی برای نشان دادن قدرت خود است.

منبع: ایرنا
انتشار: 15 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 15 اردیبهشت 1400 گردآورنده: dorezamin.ir شناسه مطلب: 1742

به "خبرنگاران نگاهی به فرایند انتخابات و تشکیل دولت در هند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران نگاهی به فرایند انتخابات و تشکیل دولت در هند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید