توسعه شبکه اینترنت ثابت با سرمایه گذاری امکانپذیر است

به گزارش مجله دور زمین، تهران (پانا) - عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتقاد دارد علت اصلی کاهش کیفیت و اختلال در اینترنت به علت عدم سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات در سال های گذشته است.

توسعه شبکه اینترنت ثابت با سرمایه گذاری امکانپذیر است

به گزارش ایران، به سراغ کارشناسان حوزه ارتباطات ثابت رفت تا نظر آنها را در این خصوص جویا گردد.

ضرورتی به نام افزایش پهنای باند

داوود زارعیان معاون امور مشترکین شرکت مخابرات ایران اعتقاد دارد وقتی فناوری جدیدی وارد کشور می گردد، سرمایه گذاری از الزامات اولیه توسعه است که به نظرم به دلایلی هیچ وقت این اتفاق به نحو مطلوبی در کشور رخ نداده است.

زارعیان گفت: اول اینکه از ابتدا که اینترنت وارد کشور شد، شناخت خیلی خوبی از آن وجود نداشت و حتی اینترنت با برند منفی وارد کشور شد و حتی خیلی ها آن را از منکرات و عامل تخریب فرهنگی می دانستند از سوی دیگر متأسفانه نهادهایی که مسئول مدیریت این بخش نیز بودند، نتوانستند بخوبی راستا فکری جامعه را راهنمایی نمایند. بنابراین در سال های اولیه، شرکت های بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری های لازم را انجام ندادند و به همین خاطر هم امروز زیرساخت های اینترنت ما مطلوب و ایده آل نیست.

وی اضافه نمود: دوم اینکه در سال های گذشته سیاستگذاری های نادرستی مانند حمایت بیش از حد شرکت های غیرمخابراتی بخش خصوصی و بویژه عدم تغییر تعرفه انجام شد و در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاری مناسب و همگام با فناوری های روز در این حوزه شکل نگرفت.به گفته وی، کاهش کیفیت اینترنت و اختلال در آن موضوع پهنای باند نیز است، چرا که در طول دوره های گذشته با محدودیت هایی در این زمینه روبرو بودیم و هم اکنون کمبود پهنای باند در کشور مشهود است و البته وزارت ارتباطات اعلام نموده که در کوشش است تا آن را حل نماید.زارعیان مشکل اصلی دیگر را تصمیم گیری های موازی در حوزه اینترنت عنوان نمود و گفت: درحال حاضر نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و... خارج از وزارت ارتباطات در این زمینه نیز تصمیم گیری می نمایند و بعضی از تصمیمات غیرکارشناسی این نهادها به دلیل نبود شناخت لازم، به این حوزه لطمه وارد نموده است.

به باور وی، مسأله دیگر در کشور ما استفاده فصلی از اینترنت است، چرا که در مقاطعی از سال مانند مرداد و شهریورماه اندازه مصرف پهنای باند ما بسیار کمتر از ایام مهرماه است بخصوص از زمانی که جامعه با کرونا درگیر شده اندازه مصرف اینترنت بخصوص در مهرماه نیز افزایش یافته و این موضوع هم کشور را با محدودیت هایی روبرو نموده است.

به اعتقاد این کارشناس، دولت باید در سیاست های گذشته بازنگری نموده و به دلیل تورم، تعرفه ها را افزایش دهد و با حمایت از بخش خصوصی سهم خود را از عایدی اپراتورها نیز کاهش دهد تا به سرمایه گذاری در این حوزه یاری کند.

به گفته زارعیان، کار دیگر دولت تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. دولت باید از این شبکه حمایت کند، چرا که اگر این شبکه تکمیل گردد در مصرف داخلی و بین الملل تعادل ایجاد می گردد.

تخصیص منابع کافی

علی توسلی جانشین رئیس کمیسیون سازمان نصر نیز، نبود سرمایه گذاری را از عوامل معین نماینده کیفیت و اختلال در شبکه دانست.

توسلی گفت: بستر اصلی اینترنت ثابت کشور که همانا سیم مسی فرسوده است از این بستر حدود 10 میلیون کاربر (تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در انتها سال 98 حدود 9 میلیون و 24 هزار نفر اعلام شده بود، در سه ماهه نخست سال جاری حدود 70 هزار نفر افزایش داشته) استفاده می نماید البته از آنجایی که فقط یک کاربر از اینترنت ثابت استفاده نمی نماید، باید اندازه کاربر را با تعداد خانوار محاسبه کرد پس با این نوع محاسبه، تعداد کاربران از 10 میلیون فراتر خواهد رفت.

وی اضافه نمود: برای بهینه سازی بستر اینترنت ثابت سرمایه گذاری اندکی از سوی بخش خصوصی انجام شده چون برای بخش خصوصی امکان و دسترسی برای ایجاد شبکه مستقل و نوسازی وجود نداشته و از سوی دیگر طرح هایی مانند VDSL و شبکه فیبر خانگی هم که قرار بود با یاری شرکت های ارتباطات ثابت (FCP) بخش خصوصی توسعه یابد به دلیل همکاری نکردن و مخالفت شرکت مخابرات ایران عملیاتی نشد.

این کارشناس حوزه ارتباطات ثابت در ادامه گفت: معین تعرفه های دستوری و نامتناسب با قیمت تمام شده نیز اصولاً انگیزه ای هم برای دارندگان مجوز اینترنت ثابت باقی نگذاشته تا در این حوزه سرمایه گذاری نمایند چون عملاً عایدی مناسبی حاصل نشده تا بتوان از محل عایدی برای توسعه، سرمایه گذاری کرد؛ حتی شرکت مخابرات ایران هم به دلیل تغییر نکردن تعرفه تلفن ثابت هم نتوانسته با تحولات تکنولوژی پیش رود و هزینه نگهداری تجهیزاتش را تأمین کند.

توسلی اضافه نمود: در این میان کاربران نیز به سمت استفاده از اینترنت تلفن همراه سوق یافتند به طوری که تعداد کاربران اینترنت تلفن همراه به 68 میلیون و 992 هزار و 115 نفر مشترک رسیده و این کاربران تنها به دلیل تخصیص نیافتن درست منابع و به روزرسانی نکردن شبکه و تجهیزات از شبکه باکیفیت و مقرون به صرفه وای فای خانگی محروم شده و مجبور به خرید اینترنت تلفن همراه شدند و همین مهاجرت نیز مسائل حوزه اینترنت ثابت بیشتر کرد، این در حالی است که اینترنت خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می گردد.

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که در حوزه اینترنت ثابت دولت سیزدهم باید چه برنامه هایی را در دستور کار قرار دهد، گفت: دولت باید برای ایجاد شبکه مستقل از مخابرات و توسعه شبکه مستقل فیبر در کشور دست بخش خصوصی را بازگذاشته و با تجمیع نهاد های متنوع موجود زمینه لازم را ایجاد نموده و موانع قانونی موجود را بردارد.

وی اضافه نمود: چنانچه قرار است شرکت مخابرات همچنان انحصار شبکه را داشته باشد، راه درست نیز این است که مخابرات از حوزه سرویس دهی خارج شده و وظیفه به روزرسانی و توسعه شبکه را برای بخش خصوصی برعهده بگیرد، یا اینکه انحصار ورود پنهای باند را ملغی نموده و شرکت زیرساخت وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد؛ البته همه اینها با لغو تعرفه های دستوری و غیرکارشناسی و سپردن معین تعرفه به نظام صنفی رایانه ای و نهاد های مرتبط با بخش خصوصی می تواند در توسعه اثربخش باشد.

استفاده از امکانات مازاد ملی

محمدعلی شریفی الحسینی عضو هیأت مدیره سازمان نصر نیز اعتقاد دارد نبود سرمایه گذاری و به روزرسانی نکردن شبکه های ارتباطی کشور اثر بسیاری در کاهش کیفیت و اختلال در شبکه اینترنت دارد.

شریفی الحسینی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری در این صنعت، نبود سود مناسب براساس نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران است، گفت: یک سرمایه گذار، همیشه تمایل دارد که سرمایه محدود خود را در صنعتی سرمایه گذاری کند که حداقل نرخ بازده بدون مخاطره بانکی برای او محقق گردد و این مهم با تعرفه های دستوری و مصوبات موجود محقق نشده و باعث کاهش میل به سرمایه گذاری در این صنعت شده است.

به اعتقاد این کارشناس ، انحصار شبکه سیم مسی، داکت و... از سوی شرکت مخابرات ایران و به روز رسانی نکردن این شبکه و فرسوده شدن آن نیز از عوامل دیگر کاهش در کیفیت و اختلال در شبکه اینترنت است.

وی نیز به تعرفه گذاری غیرتخصصی برای خدمات و سرویس ها اشاره نمود و گفت: این مسأله باعث تحقق نیافتن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و به حداقل رسیدن میل به سرمایه گذاری شده و با توجه به احتیاج سرمایه گذاری در حجم بالا و بعلاوه دیربازده بودن آن در بخش پسیوف، توسعه فیبر در صنعت ارتباطات ثابت، به حمایت های مادی و معنوی دولت در بخش خصوصی احتیاج دارد.

به گفته شریفی الحسینی باید دولت با ارائه وام های بلندمدت و کم بهره از شرکت های دارای پروانه ارتباطات ثابت حمایت کند. از سوی دیگر با ایجاد فضای همکاری میان این شرکت ها و نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری ها و توانیر زمینه استفاده منطقی از امکانات مازاد ملی موجود در کشور با تعرفه مناسب ایجاد گردد تا با کاهش هزینه های جانبی توسعه، برطرف موانع و اهداف توسعه شبکه فیبر تحقق یابد.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 19 آبان 1400 بروزرسانی: 19 آبان 1400 گردآورنده: dorezamin.ir شناسه مطلب: 2005

به "توسعه شبکه اینترنت ثابت با سرمایه گذاری امکانپذیر است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توسعه شبکه اینترنت ثابت با سرمایه گذاری امکانپذیر است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید